Informatie middelen

 • De Andromedica's zijn vitaliteitmiddelen en kunnen niet gerekend worden tot de reguliere geneesmiddelen die via een arts voorgeschreven worden. Ze mogen ook nooit als vervanger van reguliere behandelingen worden gebruikt.

  • De inhoud van deze informatie is niet bedoeld als diagnosemateriaal of als remedie tegen ziekten en kwalen.
  • Er wordt geen diagnose gesteld, er wordt niets voorgeschreven en er worden op geen enkele manier ziekten mee behandeld.
  • Medicijngebruik valt onder de verantwoordelijkheid van de arts of specialist.
  • Degene die test met de spiertest of biosensor of op een andere manier,heeft zijn eigen disciplines om mee te werken, is geen arts en neemt niet de verantwoordelijkheid over van de arts.
  • De mensen die met deze methode werken, behandelen niet, maar brengen cliënten in balans.
  • Iedereen die de testmiddelen en technieken gebruikt doet dat geheel op eigen risico en eigen verantwoording.
  • "Charmiëne" praktijk voor Zelfbewustwording kan niet voor eventuele schade verantwoordelijk worden gesteld.
  Het onderbewuste heeft onder andere de taak om onszelf te beschermen. Zou dat niet gebeuren dan komt er zoveel emotionaliteit los en gebeurt er zoveel op celniveau dat het lichaam dit niet meer aan kan wat ziekte tot gevolg kan hebben.u

  Het kan echter ook voorkomen dat het onderbewuste ons ergens voor wil beschermen waarvoor we niet meer beschermd hoeven te worden. Deze bescherming vormt dan een blokkade op zich. Het zijn juist dit soort blokkades die een aparte benadering van behandeling nodig hebben niet alleen het onderbewuste zelf kan ons belemmeren in onze groei, maar ook blokkades op lichaamsniveau kunnen ons behoorlijk in de weg zitten.

  Je kunt zo'n blokkade vergelijken met een lekke fietsband. Het totale oppervlak van de fietsband is 84.000 mm². En de oppervlakte van een speldenprik is ongeveer 0,03 mm². De verhouding tussen de fietsband en het gaatje is 1 op 27.000.000. We weten echter allemaal wel uit ervaring dat zo'n gaatje in de fietsband een gezellig dagje fietsen aardig kan "verzieken". We kunnen onszelf eigenlijk wel vergelijken met een fietsband. Als je ervan uitgaat dat alles energie is, kun je, je wel voorstellen dat een klein gaatje zich kan uiten als een klacht op het emotionele niveau en van uit dit niveau en lichamelijke klachten kan veroorzaken.

  Uit ons dagelijks leven weten we dat energie moet stromen. Zo gaat bijvoorbeeld een gloeilamp branden als er elektriciteit doorheen stroomt. Zo werkt het ook bij deze middelen. Een optimale energie stroming kan alleen verkregen worden als er tijdens het toedienen van een positieve energie de daarbij passende negatieve energie wordt afgevoerd. Daarom bevatten de Andromedica's niet alleen positieve energieën om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen en de liefde te bevorderen, maar bevinden zich in de remedies ook energieclusters die respectievelijk de angst en de haat afvoeren.

  De middelen zijn met de grootste zorg gemaakt en werken direct in op het energie lichaam. De middelen hangen nauw samen met de ontwikkeling van de Tought Field Therapy's, waartoe EIK, NEI, EP, EFT, en EE behoren. Deze therapieën zijn in de zeventiger jaren ontstaan als vervolg op oude Chinese geneeskunde technieken die al werken met spierkracht en acupressuurpunten. Uitgaande van het energielichaam van de mens kan er iets worden weggehaald dat negatief werkt in de energiehuishouding en daarna worden toegevoegd dat wat versterkend werkt.

  In deze tijd waar de energie in trilling alleen maar groter wordt, heb je dus middelen nodig die op meerdere dimensies van Zijn werken. Volgens de ontwikkelaar van deze middelen bestaat de mens uit meer dan 100 dimensies. Hij zegt dat je jezelf kan vergelijken met een boek. Zo'n boek heeft 100 bladzijden. Op de eerste bladzijde wordt de uitleg gegeven van de Bach bloesems. Op de tweede bladzijde wordt Reiki uitgelegd, op de derde homeopathie, op de vierde Phytotherapie, op de vijfde Acupunctuur en zo kunnen we het boek vol schrijven met op elke bladzijde een andere werking. Jij bent dat boek en bestaat dus uit alle bladzijden, de Andromedica's werken op zeker 50 bladzijden van dit boek.

  Bezoekt u momenteel een coach of therapeut, die u een vitaliteit middel heeft aangeraden dan heeft hij/zij u ook uitgelegd waarom zij/hij dit middel inzet. "Charmiëne" Opleidingen is niet verantwoordelijk voor wat deze coach of therapeut heeft uitgelegd.
  U kunt u deze middelen bestellen via de mail vera@charmiene.nl voor € 15,96 per buisje exclusief de administratie en portokosten. Bij bestelling vanaf zeven buisjes vervallen de portokosten.