Wat is het Enneagram?

 • Het woord Enneagram komt uit het Grieks. Ennea betekent negen en gramma figuur of punt. Zo is Enneagram te verklaren als een figuur met negen punten. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek en een vorm van zes lijnen. De dynamiek van het Enneagram zit in dit symbool, waarin alle negen punten met elkaar worden verbonden. Het Enneagram is een psychologisch model dat op een diep niveau inzicht geeft in je persoonlijkheid en je gedrag . Wat je drijfveer is, wat je juist vermijdt en wat je valkuilen zijn en wat maakt dat je dat gedrag vertoont en het zo moeilijk kunt veranderen.

  Bewust worden van je onbewuste acties. 

  Op psychologisch niveau biedt het Enneagram de mogelijkheid je bewust te worden van je geconditioneerde gedrag, dat vastgeroest zit in jouw gewoonten. Het helpt je bewust worden van je onbewuste acties, zowel in positieve als in negatieve zin. Bewustwording geeft duidelijkheid en je de mogelijkheid dingen te veranderen. Het Enneagram geeft aan hoe je negatieve kanten kunt verbeteren en positieve kanten kunt versterken en zo fysieke klachten kunt helen.

  Het Enneagram laat ons alle negen kanten van het wereldbeeld, of de werkelijkheid zien. Het toont ons dat we weliswaar door één bril naar die werkelijkheid kijken, maar dat we zeker wel vijf brillen hebben. Vier andere mogelijkheden zitten dus in onze persoonlijkheid verankerd, maar we gebruiken die zelden of nooit. Door het Enneagram leer je die vijf mogelijkheden volledig te benutten.

  We hebben ons zelf beperkt omdat we zijn gaan geloven dat we één type zijn. We hebben het gedrag van dat type aangenomen en denken dat we zo zijn. Dat is onze beperkende overtuiging. Door het Enneagram als model te gebruiken, wordt het een routekaart die aangeeft waar we staan en hoe we uit onze beperkingen kunnen komen.

  Het Enneagram is de route naar zelfbewustzijn. 

  Met de kennis van het Enneagram word je leven een stuk inzichtelijker en krijg je de mogelijkheid om je leven drastisch te veranderen.