Enneatypen

 • 1. De perfectionist
  2. De helper
  3. De winnaar
  4. De romanticus
  5. De waarnemer
  6. De loyalist
  7. De avonturier
  8. De baas
  9. De bemiddelaar

  1. De perfectionist

  De enen zijn gericht op perfectie. Het hogere doel is het streven naar een perfecte wereld. Om die perfecte wereld te bereiken, valt datgene wat niet perfect is hen direct op. Deze mensen zijn harde werkers die pas stoppen als het perfect is. Maar iets is nooit perfect, want alles kan altijd beter. Dat is dan ook hun motto. Ze kunnen niet begrijpen dat andere mensen iets niet goed doen. Ze staan dan ook snel klaar met kritiek en schromen niet om dat te ventileren. Gelukkig zijn ze ook kritisch naar zichzelf toe. Ze proberen fouten te vermijden, want ze kunnen niet tegen imperfectie. Daarachter ligt hun eigen faalangst.

  Als zij alles hebben gedaan om het goed te doen, valt hen niets te verwijten. Hun grootste angst is om te worden veroordeeld. Ze zijn oprecht en idealistisch. Ze kunnen hun eigen fouten toegeven en ze zijn principieel. Normen en waarden spelen in het leven van enen een grote rol. Ze beoordelen anderen of die voldoen aan hun normen en waarden. Enen zijn boos op de wereld en boos op zichzelf, maar dat willen ze niet laten zien, want woede is een uiting van imperfectie. Ze houden de woede dus onder de duim en kunnen daardoor een wandelende vulkaan zijn. Opeens komt de woede eruit. De aanleiding voor de woede is nooit op zichzelf staand, maar is altijd een optelsom van opgestapelde woede.

  2. De helper

  De kracht op de achtergrond, planner, minnaar. De belangrijkste drijfveer van tweeën is de sociale gerichtheid op de ander. Ze willen helpen, wanneer en waar dat ook mogelijk is. Ze zijn begaan, meelevend, kunnen heel goed geven en weten precies wat anderen nodig hebben. Maar tweeën weten niet wat ze zelf nodig hebben. Ze ontlenen hun eigenwaarde aan de aandacht en waardering die ze van anderen krijgen. Ze willen hulp geven om zo aandacht te krijgen. De acceptatie binnen een groep vergroot hun eigenwaarde en zelfrespect. Als tweeën niet worden geaccepteerd door anderen, kunnen ze furieus worden. Ze richten hun kwaadheid op anderen en gaan gebruik maken van emotionele manipulatie. Ze bezorgen anderen bijvoorbeeld een schuldcomplex. Ze vinden dat ze altijd hebben klaargestaan voor de ander en dat die nu de verplichting heeft om iets terug te doen.

  3. De winnaar 

  Drieën zijn ijverig en doelgericht. Ze zijn altijd actief en verzaken nooit. Hun belangrijkste doel is winnen. Ze kunnen zich aan iedere situatie en elke omstandigheid aanpassen om maar te winnen. Ze willen zelfs de waarheid wel eens een duwtje geven als dat beter uitkomt om hun doel te bereiken. Het doel heiligt de middelen. Drieën zijn altijd bezig, omdat ze zijn bang iets te missen. Ze netwerken graag en ontlenen hun eigenwaarde aan hun status. Drieën kunnen snel hun netwerk inschakelen om iets voor elkaar te krijgen. Het zijn leiders die altijd een oplossing vinden en het negatieve in positief omzetten. Ze zijn praktisch, ondernemend en zelfverzekerd, vooral als ze succes hebben.

  4. De romanticus 

  Vieren hebben oog voor schoonheid. Ze zijn artistiek, vaak kunstzinnig en hebben gevoel voor kleuren en mooie dingen. Het draait bij hen om gevoel, ze zijn erg gevoelig. Al leg je het nog zo helder uit, als ze het niet ‘voelen’, begrijpen ze het niet. Het zijn mensen die hard kunnen werken en een doel kunnen nastreven. Het werken moet echter smaakvol zijn of met gevoelens te maken hebben. Vieren zijn de meest creatieve mensen van het Enneagram. In hun hoofd kunnen ze iets creëren wat ze direct kunnen maken. Ze zijn romantisch ingesteld en waarderen het als je hen gevoelig benadert en uitzonderlijk aandacht aan hen schenkt.

  Vieren hebben iets met uitzondering, ze zijn bijzonder, want ze voelen zich door niemand begrepen. Vieren maken ook gebruik van het mechanisme van aantrekken en afstoten. Ze voelen zich aangetrokken tot iets, maar stoten het vaak ook weer af. Ze zoeken de grote liefde, maar als ze die hebben gevonden, blijkt die liefde tegen te vallen en stoten ze het weer af. Het grote probleem is dat het bij vieren altijd tegenvalt. In hun hoofd lijkt alles altijd veel mooier.

  5. De waarnemer

  Vijven zijn gericht op kennis en willen alles begrijpen. Ze zullen echt niet iets vertellen wat ze niet zeker weten. Het zijn überhaupt geen praters. Omdat ze zich graag baseren op feiten vind je ze vaak terug in wetenschappelijke banen. Alles wat niet is bewezen, is dubieus en mag niet voor waar worden aangenomen. Vijven begrijpen het leven niet en om het leven te begrijpen, willen ze feiten en kennis om de essentie van hun bestaan te ontdekken. Vandaar dat ze zo leergierig zijn en pas iets geloven als ze het hebben kunnen doorgronden. Ze zijn in staat om objectief waar te nemen, doordat ze zich terugtrekken en afstand nemen, als ze dan een objectief standpunt hebben komen ze weer naar voren. Ze zijn betrouwbaar en respectvol met name naar mensen die veel weten en betrouwbaar zijn. Ze zijn zeer op zichzelf en kunnen goed alleen zijn. Ze zijn niet erg sociaal. Ze zijn niet snel uit hun evenwicht te brengen, omdat ze niet verstrikt willen raken in emoties. Ze kunnen wel over gevoelens praten, maar deze voelen, is moeilijker. Ze willen niet alleen alles weten, maar ook alles hebben wat met die kennis heeft te maken. Als hun hobby postzegels verzamelen is, willen ze de series ook compleet hebben.

  6. De loyalist

  Zessen zijn loyaal aan de partner, de baas en hun vrienden,zijn heel betrouwbaar en integer. Ze hebben goede ideeën, maar zoeken wel uit wanneer en aan wie ze die het beste kenbaar kunnen maken. Ze zijn namelijk vooral op zoek naar zekerheid. Bij onzekerheid voelen ze zich zeer ongemakkelijk en zetten dat gevoel onmiddellijk om in het zoeken naar zekerheid. Ze willen dus graag een vaste baan, goede vrienden en een bestendige relatie. Ze stellen vaak vragen en kunnen maar door blijven vragen, om zekerheid te krijgen.. Ze nemen niet vaak een afwijkend standpunt in omdat dit hun buiten de groep kan plaatsen en dat geeft onzekerheid. Ze gaan vaak uit van een negatief scenario, komen ook wel met een oplossing maar vertellen eerst wat er allemaal fout kan gaan. Ze willen precies weten wat ze doen en waarvoor dat bestemd is. Ze werken liever in team verband dan alleen, want in een team worden ze opgevangen door collega’s als het eens mis mocht gaan. Zessen hebben een grote angst om de schuld te krijgen.

  7. De avonturier

  Zevens zijn prettig gezelschap, die met hun charme vele mensen voor zich weten te winnen. Het zijn vindingrijke mensen, die altijd een oplossing weten voor welk probleem dan ook., want ze hebben veel ideeën. Ze zijn optimistisch, blij en sprankelend. Zevens zijn gefascineerd door ervaringen en kunnen daarbij onmatig zijn, ze kunnen bijv. drugs nemen om de ervaring. Ze hebben altijd veel plezier maar vaak is dat uiterlijk, want ze verdringen hun pijn. Ze hebben een hekel aan onplezierige zaken. Ze kunnen vervelende dingen eindeloos voor zich uit schuiven, want ze willen onbezorgd genieten. Ze hebben een brede interesse, zijn zeer intelligent en kunnen zeer snel denken daardoor zijn ze anderen vaak te slim af, omdat ze dit goed kunnen combineren. Ze werken hun briljante ideeën niet uit omdat ze teveel uitstellen. Het gaat hen vaak niet om het resultaat, maar om de eer of de ervaring. Het zijn vaak chaotische mensen. Ze willen genieten en kijken daardoor niet naar zichzelf want diep van binnen is er  een grote leegte en ze zijn angstig voor deze leegte, ze willen de pijn niet voelen, daarom zorgen ze er altijd voor dat het leven een avontuur is. Vandaar dat ze altijd positief zijn en genieten van de aandacht en waardering van anderen.

  8. De baas

  Achten zijn doeners, er is altijd sprake van actie want ze kunnen niet stilzitten en de zaken op hun beloop laten. Ze willen altijd en overal controle maar kunnen er moeilijk tegen gecontroleerd te worden, dus zijn ze liever zelf de kapitein. Achten stralen kracht uit, zijn sterk zeker mentaal, maar ook vaak fysiek. Door hun uiterlijk en hun stem maken ze indruk op anderen. Ze zijn doelbewust en heel duidelijk maar daar kunnen ze ook te ver in gaan en dan kunnen ze ronduit bot of zelfs onbehouwen zijn. Altijd op zoek naar de waarheid, maar vaak is dat hun waarheid en ze handelen dan vanuit die overtuiging. Ze zijn vriendelijk, grootmoedig en onafhankelijk, want ze zijn niet graag afhankelijk van wie of wat dan ook. Hun kwaadheid potten ze niet op maar uiten het direct, zeggen wat ze vinden en als het je niet aanstaat dan heb je pech Ze kunnen ruzie maken om duidelijkheid te scheppen en de verhoudingen even recht te zetten. Het zijn de ruwe bolsters met de blanke pit. Ze doen eerst en denken dan pas na, hebben daarom wel eens spijt van hun acties maar zijn niet te beroerd om hun excuses aan te bieden. Als je hun vertrouwen hebt gewonnen, hebben ze alles voor je over. Ze hebben een hekel aan zwakte, maar komen op voor de mensen die door omstandigheden hun lot niet meer in eigen hand hebben. Hun bescherming is voor deze mensen en hun geliefden. Als je echter te lamlendig bent om voor jezelf op te komen, laten ze je vallen want ze kunnen er niet tegen als je de aangeboden kansen niet grijpt. 

  9. De bemiddelaar

  Negens zijn attent, aardig, begripvol en gezellig en kunnen heel goed geven. Ze bieden hun hulp zonder er ooit iets voor terug te verlangen. Ze nemen de dingen zoals ze komen en passen zich heel snel aan anderen en de omstandigheden aan. Negens zoeken altijd het compromis. Het duurt meestal erg lang voordat ze kwaad worden, want ze hebben een hekel aan ruzie. Veel liever lossen ze een ruzie op of proberen ze escalatie te voorkomen. Ze begrijpen anderen zo goed, dat ze totaal uit elkaar liggende standpunten tot elkaar kunnen brengen. Het zijn dus echte vredelievende bemiddelaars. In hun pogingen conflicten te voorkomen, kunnen ze hun eigen wensen en verlangens helemaal naar de achtergrond verdringen. Ze kunnen goed vechten, maar dan voor de goede zaak of voor de ander, en moeilijk voor zichzelf. Het zijn creatieve mensen. Hun grote kracht is hun rust, inzichten, creativiteit en de zelfopoffering voor het hogere doel. Het nemen van beslissingen kan voor negens moeilijk zijn maar als er geen persoonlijk belang bij is kunnen ze het wel. De werkwijze van negens is soms wonderlijk. Ze besteden vaak veel energie aan onbelangrijke dingen. Aan de hoofdzaken lijken ze maar niet toe te komen. Ze beginnen ergens, vaak zomaar middenin en voeren de klus dan in delen uit. Ze hebben daardoor moeite om zich aan deadlines te houden. Ze hebben een grote intuïtie en ervaren dat als iets heel gewoons. Ook hun spiritualiteit wordt als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Ze weten het gewoon en hoe dat wordt benoemd, vinden ze minder interessant.