Opleiding tot Vision of Live coach

 • In essentie is iedereen alles, alleen gebruikt iedereen andere kwaliteiten om het zielendoel te kunnen realiseren. Mijn visie is dat je aan dit leven bent begonnen met een zielendoel en dat je tijdens het lineaire proces "trauma's" hebt ervaren, waardoor je hebt gedacht dat je met de mooie kwaliteiten die je nodig hebt om dit doel te realiseren dit leven niet aankon en je daardoor anders bent gaan verdedigen.

  Dat heeft mijn inziens gemaakt dat je je rugzak met prachtige kwaliteiten, bent gaan husselen. Andere kwaliteiten heb je boven in je rugzak neergelegd en de kwaliteiten die je nodig hebt om je zielendoel te kunnen realiseren liggen daardoor onder in jou rugzak.

  Je levensvisie kun je echter alleen bereiken als je met de kwaliteiten die daarbij horen, kunt werken.

  Vanaf heel jong wordt je geconfronteerd met 'goed en fout'. Echter wat voor de één goed is, is voor de ander fout. We worden opgevoed door ouders van een generatie ouder, die zo hun eigen normen en waarden hebben. Die hebben zij weer meegekregen van hun ouders. Ieder mens en elke generatie heeft zo zijn eigen ontwikkeling te gaan, zodat de mens zijn aandeel levert aan de evolutie van de aarde.

  Je gaat naar school en krijgt diverse leerkrachten met allemaal andere normen en waarden. Heel verwarrend allemaal en je laat hierdoor je eigen levensvisie los. De kinderen van NU zijn zich veel meer bewust van wie zij zijn in de kern. Ze weten dat zij in de kern gelijkwaardig zijn aan iedereen en kunnen dus heel slecht tegen hiërarchie.

  Dat wat je in de kinderen van nu heel duidelijk ziet, is in de volwassen mens echt niet anders. Het wordt alleen sterker en sterker, omdat we op weg zijn naar een nieuwe wereld van liefde. Een wereld waar iedereen gelijk is en iedereen zijn eigen doel kan realiseren. Zonder oordeel op het eigen functioneren of de angst voor het oordeel van de ander.

  Zie het leven eens als een metafoor van een kapitein (de ziel) en zijn schip (het lichaam). Samen met zijn bemanningsleden (de negen Enneatypen) maakt hij een wereldreis (het leven) over de Grote Oceaan. Tijdens deze reis wordt hij dwarsgezeten door een piraat. De kapitein heeft een reden voor zijn reis. De reis heeft nut om ervaringen op te doen en daarvoor heeft de kapitein een instrument tot zijn beschikking (het lichaam). De bemanningsleden belichten elk een facet van het totaal. De mate waarin bepaalde bemanningsleden wel of juist niet aangesproken worden, is bepalend voor de manier waarop ons gedragen. Het vormt de persoonlijkheidsstructuur die we laten zien en zich weerspiegelt. De piraat haalt allerlei streken uit om ons schip te saboteren. Zijn namelijk allemaal opgebouwd uit geconditioneerde ervaringen en de piraat herinnert ons er steeds aan.

  Het pad naar Rome

  Ik noem dit altijd het pad naar Rome. Rome is dan het levensdoel en daar zijn we naar onderweg. De Kosmos zorgt op dat pad voor uitdagingen. De uitdaging om dat wat je wilt leren aan te gaan. Stel je wilt in dit leven vergevingsgezindheid leren. Je zult dan echt heel veel mensen tegengekomen die volgens jou kwaad in de zin hebben. Jou pijn doen, is de gedachte.

  Vanuit het Nu met alles wat je weet, kies je een manier om het probleem aan te gaan. Je kiest ervoor om langs Aken te gaan. Als je dat aan het uitvoeren bent, kom je er achter dat dat niet de oplossing is. En je probeert het overnieuw langs Keulen, ook daar ligt niet de oplossing. Dan weet je wat je moet doen en je lost het probleem op. Je staat dan in een rechte lijn naar Rome.

  Op het moment dat jij koos om langs Aken te gaan, was jij onbewust van het feit dat daar de oplossing niet lag en dat is dus eigenlijk alleen een ervaring die je daar rijker bent geworden. Echter op het moment dat je terugkijkt op jouw keuzes, komt al gauw dat je het fout hebt gedaan en veroordeel je jezelf. Als een ander je al niet veroordeeld hebt toen je het op de Aken manier deed.

  Het leven kent geen goed of fout, het leven kent alleen keuzes (ervaringen) waardoor jij je levensvisie kunt leren. Dus je leven loopt langs vele wegen richting Rome. De ervaring van Aken en Keulen, of de vele wegen leiden je naar Rome. Deze ervaring maakt dat je die op een later tijdstip kunt gebruiken, kortom de levenservaring.

  Ieder mens mag zijn leven, leven vanuit zijn Hogere essentie, het doel van het leven. Ieder mens heeft zijn eigen prioriteiten. In deze opleiding wordt je terug gebracht naar de essentie van jouw Zijn. Kun je weer gebruik maken van de kwaliteiten die jij nodig hebt om jouw problemen aan te kunnen.

  Waarna jij als coach of therapeut deze technieken kunt toepassen in je eigen praktijk en de cliënt terug kan brengen naar zijn of haar Essentie. (Zielendoel). Je leert te werken met het Enneagram en met het protocol welke werkt vanuit het boek: de kapitein en zijn schip van Annerieke van Wijhe.

  Het pad naar Rome geeft je inzicht dat je ervaringen leiden tot groei. Je komt tot bewustzijn dat niets voor niets is, alles heeft een reden ook al begrijp je die reden, zeker als je klein bent nog niet.

  gesprek tussen ons kleinkind en mij

  • Kleinkind vijf jaar: "oma jij bent wel oud".
  • Ik: "ja dat is zo".
  • Kleinkind: "dan denk ik dat je wel snel dood gaat".
  • Ik: "dat zou kunnen, alleen ben ik dat nog niet van plan".
  • Kleinkind: "oma dat is echt niet erg hoor, je wordt toch opnieuw geboren".
  • Ik: "ja vriend, alleen moet ik dan wel weer een kind zijn, zelfs eerst nog een baby".
  • Er werd even nagedacht.
  • Kleinkind: "ja, dat is nog niet zo gemakkelijk!".

  Het levenspad is vaak een weg met hobbels, pijn. Van uit de pijn ontstaan emoties en overtuigingen en deze worden de leidraad in het leven. Vanuit deze pijn verdedigen we ons.

  In het Enneagram worden deze verdedigingen heel mooi omschreven. We maken dus gebruik van de verdedigingen die daarin omschreven worden. Er is heel veel kennis vanuit het Enneagram beschreven in prachtige boeken. In sommige boeken wordt ervan uitgegaan dat je één type bent en dit nooit veranderd. Wijlen Willem Jan van der Wetering ging ervan uit dat je door kleine of grote trauma's een ander type kon gaan leven. Door mijn ervaring in de praktijk, ga ik ervan uit dat je al deze types leeft en gebruik kunt maken van al deze kwaliteiten. Echter gebruik je wel eens een verdediging of meerdere die jou levensvisie niet echt tot zijn recht laat komen.

  Dat is het bekende gevoel; ik weet dat ik het kan, alleen doe ik het steeds op een manier die ik niet wil. Het uitgangspunt is: dat je vanuit de kwaliteiten van jou Vision of Live het leven aan kunt. De problemen die op je pad komen vanuit licht en liefde aan kan. Je bent alles! En de kwaliteiten die jij hebt uitgekozen om dit leven te kunnen leven, komen door middel van deze technieken terug boven in jou rugzak te liggen.

  Vision of Live is het pad naar Rome.

  In deze opleiding leer je, je vrij te maken van emoties en overtuigingen. Allereerst door dit te accepteren, begrip te krijgen voor wie je bent en hoe je leeft. Het oordeel over jezelf los te laten en daardoor het oordelen over de ander. De ander is namelijk altijd een spiegel van je zelf.

  Het begrip voor jezelf maakt dat je de emotie of de overtuiging als het ware vasthoudt, zodat je deze los kunt laten. Als je bekend raakt met de manier waarop je leeft (kennis van het Enneagram) en door de technieken die je wordt aangeboden deze aansturing los te kunnen laten, kun je weer gaan leven van uit de Kern van je Zijn, de Vision of Live. Het is een ervaringsgerichte opleiding d.w.z. dat je zelf door deze processen heen gaat en vanuit deze ervaring je cliënten kunt gaan begeleiden.

  Het Enneagram

  Kennis van het Enneagram maak je je eigen door het boek van Riso en Hudson; De Wijsheid van het Enneagram. Vooraf aan een weekend lees je de informatie door over de opgegeven Enneagram typen. Tijdens de modules, krijg je uitleg van de desbetreffende types en hun manier van verdedigen. Zodat je de gelezen informatie gaat begrijpen en uitleg kunt geven aan de cliënt, zodat die inzicht in zichzelf krijgt en leert dat het ook anders kan. Je geeft inzicht in het Hogere doel van elk type, de aansturing vanuit de levensvisie. Naast het boek van Riso en Hudson is het boek van; psychologie naar verlichting van Annerieke van Wijhe verplicht, omdat vanuit die inzichten het protocol is gemaakt.

  Diverse technieken

  In deze opleiding krijg je diverse technieken aangereikt. Als je de techniek van het spiertesten met de O-ring nog niet kent, heb je naast de opleidingsdagen zoals hier aangegeven is, nog een extra dag nodig om dit te leren.

  D.m.v. Het spiertesten kunnen we communiceren met het onderbewustzijn en daar duidelijke ja of nee antwoorden krijgen, daardoor wordt het een therapie die werkt met de unieke onderbewuste aansturing vanuit de mens. Wat maakt dat ieder mens een eigen unieke therapie krijgt aangeboden.

  Het onderbewustzijn slaat alles op als waarheid en denkt niet na. Het kan dus zijn dat het bewuste iets wil bereiken en dat het onderbewuste dat saboteert, omdat er is opgeslagen dat je dat niet wilt. Ik vergelijk het bewuste wel eens met een kolibrie en het onderbewuste met een olifant. We geven de kolibrie de leidende rol, het moge echter duidelijk zijn dat dat de olifant is. Dat is wat iedere cliënt eigenlijk omschrijft, een voorbeeld: "ik wil zo graag vertrouwen hebben maar ik blijf onzeker." Dat merk ik elke dag in de praktijk en dat maakt het werk zo leuk want vanuit iedere cliënt komt er een andere aansturing.

  De spiertest blijkt namelijk een zeer sterk instrument te zijn om met het onderbewuste te communiceren. Als het antwoord wordt bevestigd door het onbewuste, dus een ja is krijg je een sterke spiersterkte. Als het niet bevestigd wordt dus een nee antwoord is ontstaat er een spierzwakte. Dit komt vanuit de kinesiologie en is sinds 1970 een standaard diagnose voor veel alternatieve hulpverleners. Deze methode is getest en uit het gepubliceerde resultaat van dat onderzoek blijkt dat het als een betrouwbaar instrument kan worden gezien.

  Daarnaast leer je te testen op het energetische niveau, zodat je blokkerende emoties en overtuigingen kunt op sporen en los leert laten. Ook leer je werken met de chakra's en het werken met de energetisch ondersteunende middelen. Deze manieren van werken vallen onder de paraplu van de Thought Field Therapie die werken met subtiele energieën. Deze therapieën zijn gebaseerd op het begrijpen van het Oosterse meridiaan systeem van het lichaam waar energie, gedachten en emoties elkaar ontmoeten. Emoties zijn hierbij het resultaat van de invloed van de elektromagnetische energie, die gecreëerd zijn door gedachten en de elektrische en chemische veranderingen in het lichaam. Hierbij is bewustwording van ons onbewuste gedrag, de kracht van de verandering.

  Verder krijg je inzicht in het ontstaan van genetische overerving vanuit voorouders. Leer je te werken en inzicht te geven in de blauwdruk van de cliënt en hoe dit te kunnen veranderen.

  Het is een manier van coachen waarbij je 1 op 1 met een cliënt kan werken. Door middel van deze manier van werken krijgt de cliënt sneller inzicht in de onbewuste motivatie voor haar of zijn gedrag.

  Echter allereerst is het van belang dat je als coach inzicht hebt in je eigen structuur en pijnen. De opleiding geeft je volop de mogelijkheid, soms confronterend, je eigen pijnen en gewoonten te zien, te ervaren en door inzicht en hulp van de diverse technieken te veranderen.

  Je wordt in de opleiding begeleid door een Coach, die zo dicht mogelijk bij jou in de buurt woont. Waarmee je kunt sparren en eventuele problemen waar je tegen aanloopt kunt bespreken. Daarnaast werken we met een buddysysteem, d.w.z. dat je tussen de modules in, in je buddy groepje oefent met de stof die je in het weekend ervoor hebt geleerd.

  Daardoor groeit het vertrouwen in het toepassen van deze technieken en coachvaardigheden die jou de mogelijkheid geven deze toe te passen in een eventuele eigen praktijk.

  Het uitgangspunt van deze manier van coachen is dat je de cliënt, terugbrengt naar de originele rugzak. Dat is namelijk welke de cliënt nodig heeft om de problemen van het leven aan te kunnen. Vervolgens leer je de cliënt zich te richten op de levensvisie van dit type en haal je blokkades weg welke de cliënt blokkeren om zich helemaal hierop te kunnen richten.

  Dat kan echter alleen als jij je op je gemak voelt bij jezelf en met anderen.
  Echt in contact durft te zijn met wie en wat er op het moment is.
  Werkelijk jezelf durft te zijn en ontspannen jouw persoonlijke waarheid durft te leven.
  En dit alles ontspannen tot uitdrukking kan brengen naar anderen.