Opleiding tot Vision of Life coach

 • In essentie is iedereen alles, alleen gebruikt iedereen andere kwaliteiten om het zielendoel te kunnen realiseren. Mijn visie is dat je aan dit leven bent begonnen met een zielendoel en dat je tijdens het lineaire proces "trauma's" hebt ervaren, waardoor je hebt gedacht dat je met de mooie kwaliteiten die je nodig hebt om dit doel te realiseren dit leven niet aankon en je daardoor anders bent gaan verdedigen.

  Dat heeft mijn inziens gemaakt dat je je rugzak met prachtige kwaliteiten, bent gaan husselen. Andere kwaliteiten heb je boven in je rugzak neergelegd en de kwaliteiten die je nodig hebt om je zielendoel te kunnen realiseren liggen daardoor onder in jou rugzak.

  Je levensvisie kun je echter alleen bereiken als je met de kwaliteiten die daarbij horen, kunt werken. In de opleiding werken we met een metafoor. De metafoor van een kapitein (de Ziel) en zijn schip (het lichaam). Samen met zijn bemanningsleden (de negen Enneatypen) maakt hij een wereldreis (het leven) over de Grote Oceaan. Tijdens deze reis wordt hij dwarsgezeten door een piraat( het onderbewuste).

  De kapitein heeft een reden voor zijn reis. De reis heeft nut om ervaringen op te doen en daarvoor heeft de kapitein een instrument tot zijn beschikking (het lichaam). De bemanningsleden belichten elk een facet van het totaal. De mate waarin bepaalde bemanningsleden wel of juist niet aangesproken worden, is bepalend voor de manier waarop we ons gedragen. Het vormt de persoonlijkheidsstructuur die we laten zien en zich weerspiegelt. De piraat haalt allerlei streken uit om ons schip te saboteren. We zijn namelijk allemaal opgebouwd uit geconditioneerde ervaringen en de piraat herinnert ons er steeds aan. Zie het boek van Annerieke van Wijhe; Van psychiatrie naar verlichting.

  Ieder mens mag zijn leven, leven vanuit zijn Hogere essentie, het doel van het leven. Ieder mens heeft zijn eigen prioriteiten. In deze opleiding wordt je terug gebracht naar de essentie van jouw Zijn. Het Enneagram type welke de beste kwaliteiten heeft die jij nodig hebt om jouw leven aan te kunnen. Je leert dus te werken met het Enneagram.

  Het is dus een ervaringsgerichte opleiding, waarbij jezelf door een proces heen gaat om daarna je cliënten te kunnen helpen met deze technieken. Je leert prachtige technieken zoals testen met de O-ring zodat je met E.F. Emotionele Fitness de emoties en overtuigingen kunt opzoeken in je cliënt en deze kunt gaan helen. Chakra balancing waarmee je chakra`s kunt helen en daarnaast leer je te werken met overerfde emoties(miasma`s). Verder krijg je inzicht in het ontstaan van genetische overerving vanuit voorouders. Leer je te werken en inzicht te geven in de blauwdruk van de cliënt en hoe dit te kunnen veranderen.

  In deze opleiding leer je, je dus vrij te maken van emoties en overtuigingen. Allereerst door dit te accepteren, begrip te krijgen voor wie je bent en hoe je leeft. Het oordeel over jezelf los te laten en daardoor het oordelen over de ander. De ander is namelijk altijd een spiegel van je zelf. Het begrip voor jezelf, maakt dat je de emotie of de overtuiging die je als het ware vasthoudt los kunt laten. Als je bekend raakt met de manier waarop je leeft (kennis van het Enneagram) en door de technieken die je wordt aangeboden deze aansturing los te kunnen laten, kun je weer gaan leven van uit de Kern van je Zijn, de Vision of Life.