Accreditatie

 • Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

  • Beroepsvereniging de VIV ( vereniging Integrale Vitaliteitskunde)
  • Overkoepelend orgaan de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • Vektis met AGB- code praktijk 90-(0)16632 AGB Zorgverlener 90-038049
  • Handelsregister NW Holland 37136486
  • Enneagram College
  • Mind Academy
  • HBO medische basiskennis CPION en PLATO geaccrediteerd "Con Amore

  Doordat ik in bezit ben van de geaccrediteerde HBO medische basiskennis en me ieder jaar bijschool in deze kennis, komt u als cliënt in aanmerking voor vergoeding vanuit het aanvullende pakket.

  Het is voor u als cliënt verstandig om eerst uw eigen zorgverzekeringspolis te raadplegen. Zorgverzekeraars bepalen welke therapie zij vergoeden.

  Als lid van het overkoepelend orgaan de RBCZ krijgt u een vergoeding uit het aanvullende pakket bij:
  • Coöperatie VGZ ; Bewust,, plus van VGZ, IZZ,IZA, Unive, Zorg, Zekur, IZA, CURA, UMC, Cares Gouda
  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • De Goudse
  • Kiemer
  Als lid van de VIVnederland is het mogelijk een vergoeding te krijgen via de aanvullende verzekering.
  De verantwoordelijkheid of u een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekeraar ligt geheel bij u als cliënt. Kijk dit dus goed na in uw polis of op de website van uw zorgverzekeraar.

  De volgende zorgverzekeraars vergoeden VIV-leden die náást hun beroepsopleiding beschikken over een diploma MBK/PsBK. (Medische Basiskennis / Psychosociale Basiskennis)
  • CZ groep: CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra.
  • Menzis: Menzis, en Anderzorg
  • Achmea groep: Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, en OZF.
  • ONVZ: ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg.

  De volgende zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend leden die geregistreerd zijn bij RBCZ

  • Coöperatie VGZ (vermelding van de VIV-therapeut in de VGZ-Zorggids is vereist): VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, Univé Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC en Cares Gouda. Het beleid alternatieve zorg voor 2018 van coöperatie VGZ vind je hier.
  • De Friesland
  Raadpleeg voor de hoogte van de vergoeding de polis van de zorgverzekeraar. Hieronder vind je een link waar je alle informatie over uw zorgverzekeraar kunt vinden.
  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde