Algemene voorwaarden

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn meteen van kracht als u de eerste afspraak maakt.

  Betaling en annulering van de sessies.

  De betaling van de therapeutische sessies dienen binnen 8 dagen te worden voldaan, maar altijd voor de volgende afspraak. Indien hier niet aan wordt voldaan dient de volgende afspraak contant te worden voldaan.
  Indien er een 2e herinnering gestuurd wordt, komt er € 2,50 administratiekosten overheen.
  Indien de betaling na de 2e herinnering nog niet is voldaan, wordt een incasso bureau ingeschakeld, de kosten van deze procedure worden bij u in rekening gebracht.

  Bij verhindering, annulering of verzetten van een afspraak binnen 1 werkdag voor de afspraak wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  Bij verhindering/ vergeten zonder afbericht wordt de gehele sessie in rekening gebracht.

  Twee dagen van te voren is er nog een geringe kans dat een  opengevallen ruimte wordt ingevuld door iemand anders.
  Eén dag van tevoren is het niet meer mogelijk om de tijd optimaal te benutten.
  Indien u dus een therapeutisch traject bij mij aangaat en volgt bent u in overéénstemming met deze voorwaarden en deze bedragen verschuldigd, mocht dit gebeuren.


  Algemene voorwaarden m.b.t. de therapiesessies

  • Bij de therapiesessies neemt Vera Lina van "Charmiene"praktijk voor zelfbewustzijn de uiterste nauwkeurigheid in acht. De cliënt dient de adviezen en aanwijzingen van de therapeut, zoals in de sessie besproken op te volgen.
  • Indien de adviezen en aanwijzingen niet worden opgevolgd, gaat de opvolgende sessie niet door maar is men wel verplicht deze te betalen.
  • Ik vraag te alle tijden om een reflectie verslag, welke minimaal twee dagen voor de volgende sessie naar mij toegestuurd dient te zijn.
  • "Charmiene" praktijk voor zelfbewustzijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het resultaat van de therapie niet aan de verwachtingen voldoet.
  • "Charmiene" praktijk voor zelfbewustzijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de energetische middelen die cliënt afneemt en gebruikt.
  • "Charmiene"praktijk voor zelfbewustzijn behoudt het recht om anderhalf uur in rekening te brengen bij de opdrachtgever, indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt, zonder kennisgeving vooraf en 50% van het consult, indien de afspraak binnen 1 werkdag voor aanvang, op enigerlei wijze wordt afgezegd.