Kinderen van deze Tijd

 • De kinderen van nu zijn heel gevoelig. Naast horen,zien en proeven pikken ze veel emoties en gedachten van hun omgeving op. Dit doen ze niet even, maar de hele dag door. Al deze prikkels moeten elke dag weer verwerkt worden. Maar dat gebeurt niet. Wanneer prikkels niet verwerkt of losgelaten worden, zijn het verstorende factoren in de ontwikkeling van het kind. Zo gaat je kind steeds minder goed in zijn of haar vel zitten. Dat kan zich uiten door bijv. teruggetrokken gedrag of juist een druk gedrag, slecht slapen, veel dromen, een terugval in zijn/haar ontwikkeling, maar ook tal van fysieke klachten kunnen daarvan een uiting zijn.

  De kinderen leven vanuit hun gevoel. De ouders leven vaak vanuit hun hoofd, hun denken. Dat komt door de maatschappij waarin we leven. Vanaf jonge leeftijd worden we gedwongen ons gevoel los te laten en vanuit onze ratio, ons intellect te gaan leven. De kinderen van nu, weten vaak diep van binnen hoe te handelen. Zij zijn nog verbonden met hun intuïtie.


  Als ouders willen we allemaal het beste voor ons kind. Onbewust zenden we echter onze pijn, verdriet en angsten uit. Hoe vaak hoor je niet van ouders:” Ik hoop niet dat hij/zij ook zo verlegen wordt als dat ik ben geweest.” of “ik hoop dat hij/zij wel een fijne schooltijd krijgt, die van mij was niet leuk”. Zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden aanhalen. Onbewust zend je zo, vanuit je beschadigde innerlijke kind energieën uit, die je kind oppakt en reflecteert. Kinderen herkennen ons eigen innerlijke kind, confronteren ons daar als ouder/opvoeder mee en verbinden zich daarmee. Daarom voelen kinderen jouw pijn.

  Misschien kent u het programma: de babyfluisteraar?

  Derek wist ook altijd de pijn bij de ouders te vinden, waaruit het kind handelde. We zijn ons daar vaak niet van bewust, maar we dragen onze gekwetste delen allemaal met ons mee. Wij zijn ons innerlijk kind. Ons gedrag komt voort vanuit de pijn die we hebben weggestopt. Kinderen leren van imitatie en vaak zien we dat een kind juist dat gedrag vertoont wat we niet willen.

  Tijdens mijn opleiding voor Enneagram Integratie coach leerde wij ook te werken met de Reversie methode van Silvia Roozendaal

  De Reversie methode staat voor het terugdraaien van de tijd.

  Een kind is afhankelijk van de omgeving waarin het geboren wordt en het zal in die omgeving altijd een manier zoeken, die het helpt te overleven. Het past zich aan de omstandigheden aan. Deze aanpassing(en) van het natuurlijke gedrag kan gevolgen hebben op zowel gedrags- als fysiek niveau.

  In de praktijk komt het vaak voor, dat een kind gedrag kan gaan vertonen of tegen een ervaring aan kan lopen, waartegen je het kind als ouder had willen beschermen. Meestal kun je dit gedrag plaatsen, omdat je dit herkent bij jezelf. Echter, soms zie je bij je kind gedrag terug, dat je niet kunt plaatsen. Je gedraagt je tegenovergesteld aan wat je kind je laat zien. Het gedrag van je kind is dus moeilijker terug te vinden in je eigen gedrag, terwijl het wel degelijk aanwezig kan zijn. Een kind reageert namelijk primair op de signalen uit zijn of haar omgeving.

  De Reversie methode gaat terug naar het kind in jezelf en kan je een duidelijk beeld geven van je eigen gedrag waarop het kind reageert. Dit heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee veranderd, als je bewust wordt van je gedrag en dit in jezelf kunt helen.