Begeleiding van kinderen en jongeren

  • Veel kinderen hebben kenmerken van ADHD of ADD. Ik zie deze kinderen heel vaak bij mij in de praktijk. Zij hebben gedragsproblemen die vaak voortkomen uit de vele prikkels die zij aangeboden krijgen en het niet kunnen verwerken daarvan. Dat maakt dat zo'n kind vol loopt en geen overzicht meer heeft. Daardoor zich niet kan concentreren en afgeleid wordt door andere interessante dingen.
    Of pas vastloopt in het voortgezet onderwijs en het lastig vindt om het schoolwerk te plannen. Of de langere teksten te kunnen lezen en te reproduceren. Of de veelheid aan informatie die op ze af komt op de nieuwe school.

    Ik combineer bij deze kinderen vaak de MatriXmethode met de methodes die ik gebruik bij het uit Eiken zoals Emotionele Psychologie, Chakra balancing en het opsporen van overtuigingen en deze te desintegreren. Een methode die vaak heel efficiënt werkt.
    Echter bij ieder kind luister ik goed naar de vraag van het kind en de ouders en stem daar de begeleiding op af.

    Ik hoor in de praktijk dat er heel vaak van uit school al geadviseerd wordt om Ritalin of Concerta in te gaan zetten. Persoonlijk zou ik eerst een andere weg kiezen voor mijn kind. Als niets helpt kun je altijd nog kiezen voor deze medicijnen.