Ik leer Eigenwijs!

 • Sinds 2015 ben ik gecertificeerd voor het geven van de leermethode: Ik leer Eigen Wijs!. Daarmee begeleid ik kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 om op een unieke en effectieve manier alle regels van taal; spelling, grammatica en begrijpend lezen en/of rekenen in het hoofd op te slaan.
  Ook de pubers die niet meekomen in het voortgezette onderwijs kan ik helpen door hun basisinformatie van de basisschool opnieuw in hun systeem op te slaan. Waren zij niet goed in taal of rekenen in het basisonderwijs dan hebben ze een grote kans om op het voortgezette onderwijs helemaal vast te lopen. We beginnen met de basis met als eindresultaat alle taal- of rekenregels van groep 1 t/m/ 8 overzichtelijk in één tekening en in hun hoofd opgeslagen.

  Door een taal of rekentekening te maken, die zij koppelen aan iets waar ze helemaal fan van zijn, kunnen zij de liefde voor taal of rekenen op pakken. Waar ze het eerst niet begrepen maken we een koppeling met iets wat ze feilloos weten te onthouden.

  Bijvoorbeeld: Een Donald Duck fan die de onthoudwoorden nog niet zo gemakkelijk vond. Zij koppelde de au woorden aan Willie Wortel en de ou aan Lampje. De ch woorden aan Donald Duck; want daar moest ze altijd het meest om lachen als ze het tijdschrift las en de g woorden aan Katrien Duck. Zo heeft ze alle spellingsregels die ze heeft gehad op school gekoppeld. De liefde voor de Donald Duck heeft ze dus gekoppeld aan taal, waardoor het brein dit als leuk gaat herkennen. Zo is de liefde voor taal en haar zelfvertrouwen weer terug.

  Deze methode is zeer effectief zowel voor taal als voor rekenen, waarmee ze met hun eigen strategieën de basiskennis verwerken.

  De toepassing is universeel, dus in te zetten bij iedere methode die gebruikt wordt op school. Het is gericht op het werken van het geheel naar het deel. De kinderen leren een tekening te maken om gericht lesstof op te nemen, te verwerken, op te slaan en toe te passen.

  Voor wie?
  Voor kinderen vanaf groep 3 t/m het voortgezette onderwijs.
  -    die vastlopen bij taal of rekenen
  -    als goede voorbereiding op de Cito Entreetoets groep 7
  -    als goede voorbereiding op de Cito Eindtoets groep 8
  -    als goede voorbereiding op de overstap naar het voorgezette onderwijs.
  -    leerlingen voortgezet onderwijs die vastlopen in de talen of wiskunde doordat de basisregels   
       van de Nederlandse taal en/of rekenen niet voldoende eigen gemaakt zijn.