Reiki II

  • Deze cursus is voor hen die verder willen na de Eerste graad. De Tweede graad is geen verplichting, want aan de eerste graad heb je voldoende om jezelf en anderen te kunnen behandelen. De tweede graad Reiki is voor een ieder die kiest voor een nog sterkere en diepere binding met het Usui Reiki systeem. De tweede graad heeft een aantal uitbreidingen ten opzichte van de eerste graad Reiki. Je kunt met de tweede graad op afstand behandelen en heel direct werken aan onder andere je eigen blokkades, angsten en onzekerheden. De tweede graad geeft een diepere werking van de kracht van Reiki. De inwijding vindt plaatst door middel van slechts een initiatie. Daarbij krijg je de beschikking over een aantal symbolen die door de initiatie een speciale helende werking hebben verkregen. De tweede graad heeft vooral zijn werking op het emotionele vlak, in het tevoorschijn laten komen van het onderdrukte gevoel. Je inzichten worden helderder en je keuzes daardoor duidelijker. 

    De Reiki 2 cursus wordt gegeven in drie dagdelen. Tijdens deze cursus leer je de symbolen. Je leert om op afstand te behandelen en waar je de symbolen voor kunt gebruiken. Alvorens de tweede graad Reiki te kunnen volgen, heb je minstens drie maanden gebruik gemaakt van de eerste graad en deze met regelmaat bij jezelf toegepast.

    De symbolen en mantra's gebruik je dus ook bij Reiki op afstand. Het afstands symbool en het psychische symbool zijn voor blokkades, emoties en angsten. Het kracht symbool is voor alles goed, ook voor veiligheid. Dit zijn dan je sterke hulpmiddelen ( sleutels) om iets tot stand te brengen.
    De mantra's werken op de klanken die het bewustzijn vergroot. Door de mantras steeds te herhalen, beïnvloedt dit onze bewustzijn. De betekenis van Mantra is: 'Man' wat geest betekent en 'Tra' projectie.